Impulsregeling klimaatadaptatie gemeenten

20 februari 2019

Vorig jaar is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afgesloten en het Rijk heeft een impulsregeling gemaakt voor gemeenten.

Vorig jaar is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afgesloten en het Rijk heeft een impulsregeling gemaakt voor gemeenten. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor, procesondersteuning regionale versnelling, pilots uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie, pilot financiële prikkels.

Afhankelijk van de fase waarin de gemeente zich bevindt kunnen middelen worden aangevraagd. Meer informatie hierover is te vinden op het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Op de website www.ruimtelijke adapatie.nl staat veel informatie onderstaand hebben we wat voor jullie uitgelicht:

Extra geld voor klimaatadaptatie
(Gepubliceerd 25 januari 2019)
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft extra geld ter beschikking gesteld voor klimaatadaptatie; in totaal €20 miljoen voor 2019 en 2020. Daarvan is €4 miljoen bedoeld voor kennisontwikkeling en kennisdeling. In 2019 is €10 miljoen beschikbaar voor het ondersteunen van lokale en regionale overheden, in de vorm van drie (financiële) instrumenten. Voor twee instrumenten is de inschrijving geopend!

  1. Procesondersteuning regionale versnelling: ondersteuning voor decentrale overheden bij het verdere proces van de uitvoering van stresstesten en risicodialogen tot uitvoeringsagenda’s. Inschrijven kan tot 1 april.
  2. Pilots uitvoeringsprojecten ruimtelijke adaptatie. Inschrijven kan tot 15 maart.
  3. Pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie; de inzet van financiële instrumenten op lokaal niveau om inwoners en bedrijfsleven te stimuleren klimaatbestendig te handelen.

Inschrijven kan vanaf medio februari. Meer informatie over deze instrumenten, de procedures en de voorwaarden voor deelname vind je hier.

Tot slot: Wat gaan we als platform hiermee doen? 
Het Platform gaat een verzoek tot ondersteuning indienen voor het
eerste punt de ‘procesondersteuning’. Daarnaast gaan we voor het Manifest gebied (de drie samenwerkingsregio’s: Platform Vallei en Eem, Noord- en Oost Veluwe) ook een aanvraag indienen. Als gemeente kun je
ook een aanvraag indienen.

Het is wel goed om gezamenlijk een inzicht te hebben voor welke initiatieven en projecten een aanvraag wordt ingediend in ons werkgebied. Graag ontvangen we van jullie het project waar je de aanvraag voor in gaat dienen. Ook kun je bij Charles Rijsbosch en Marijke Jaarsma meer informatie krijgen over de regeling.