Geslaagde bijeenkomsten over hittestress – provincie Utrecht 

29 april 2022

De provincie Utrecht kjkt terug op een goed bezochte tweede grote bijeenkomst over hittestress op donderdag 24 maart in het Muntgebouw in Utrecht. De gevolgen van de hittegolf in Portland in juni 2021 maakten eens te meer duidelijk dat we nú moeten zorgen voor lokale hitteplannen in elke gemeente. Veel dank voor je deelname of getoonde interesse! Een terugblik op de dag kun je lezen en zien in het nieuwsbericht met videoverslag.

De provincie Utrecht blijft zich inzetten voor de aanpak van hittestress. Ook ondersteunen we bij het opstellen van lokale hitteplannen. Een aantal gemeenten krijgt hiervoor ondersteuning aangeboden van adviesbureaus. Nieuws over en tools voor de aanpak van hittestress publiceren we met regelmaat op de vernieuwde website.