Bestuurlijk open gesprek over droogte

17 februari 2021

Terugblik open gesprek over droogte: drie  gemeenten namens de werkregio’s, van het waterschap, de provincie Gelderland en Vitens beelden over droogte/grondwater toegespitst op de Veluwe

’Bewoners kloppen aan de gemeentedeur, maken zich zorgen over droogte, vragen ons als gemeente iets te doen’. ’De regulering van water is te versnipperd en gebaseerd op veronderstelling dat er altijd genoeg water beschikbaar is. Dat idee is achterhaald’. Enkele beelden die afgelopen donderdag 11 februari jl. werden gedeeld in een open gesprek tussen een aantal Manifest-bestuurders: drie  gemeenten namens de werkregio’s, van het waterschap, de provincie Gelderland en Vitens beelden over droogte/grondwater toegespitst op de Veluwe.

Wat loopt er al (veel naast en los van elkaar)? Wat kunnen we als Manifestpartners hierin betekenen? Wat kunnen we leren van o.a. de aanpak in de Achterhoek en de Blauwe Agenda op de Utrechtse Heuvelrug? Wat hielp in het gesprek was onderscheid naar Tijd (korte- lange termijn), Taal (grondwater, droogte, overlast, draagkracht systeem, juridisch, ruimtelijk,…) en Tafel (lokaal, regionaal, projectmatig etc).

Waterbalans op de Veluwe
De zorgen om de waterbalans op de Veluwe en de noodzaak om verbonden op te gaan trekken, wordt breed gedeeld met een mogelijke rol voor het Manifest. Hoe, wat, en wie? Dat gaan we in een vervolg bespreken en regelen. Wellicht inspireert de gebruikte beeldspraak van synchroon zwemmen.

Hebben jullie interesse om deel te nemen? Heb je ideeën? Laat het ons weten.