Adaptatiepiramide van Vallei en Veluwe: systematische monitoring van onze klimaatadaptatie

7 april 2023

Een pilotstudie om systematiek te verkrijgen voor de monitoring van onze klimaatadaptatie.

Maart 2023 is een pilotstudie gestart om te komen tot een systematiek voor monitoring van adaptatie voor de manifestregio Vallei en Veluwe. Liggen we op koers met onze klimaatadaptatie? De komende maanden gaan we met Stichting CAS aan de slag om een datagedreven systematiek op te zetten, om te monitoren of ons gebied steeds veerkrachtiger wordt. 

Er bestaan drie typen van klimaatadaptatie: reageren, faciliteren en optimaliseren en veerkracht vergroten. Reageren heeft te maken met voorbereid zijn op een eventuele calamiteit, zoals een hitteplan. Faciliteren en optimaliseren doe je vooral door technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld airco’s plaatsen. Veerkracht vergroot je door je landgebruik en inrichting aan te passen aan het natuurlijk systeem. Alle drie de manieren van adaptatie zijn nodig, maar het liefst is het een piramidevorm waarbij veerkracht vergroten stevig aan de basis staat. Hierdoor blijft overlast en schade beperkt en wordt de kracht van het natuurlijk systeem zo veel mogelijk benut. 

Komende maanden zoomen we in op de regio Ede en Apeldoorn, maar de systematiek wordt gemaakt voor de hele manifestregio. 

Voor meer informatie en vragen, stuur een berichtje naar: shofland@vallei-veluwe.nl