Aanbesteding Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe

13 september 2022

Om inwoners ‘mee’ te krijgen richting een duurzame omgeving, is goede informatie over de mogelijkheden die er zijn van groot belang. Op de Noord-Veluwe is er daarom al jaren het loket van Veluwe Duurzaam die de communicatie naar de inwoners verzorgt. De omvang van de werkzaamheden is inmiddels zover gegroeid dat de tijd rijp was om meerjarig het werk op de markt te zetten.

De werkgroep duurzaamheid en werkgroep klimaatadaptatie hebben de handen ineen geslagen en het afgelopen half jaar de aanbesteding voorbereid. We zijn dan ook trots dat de aanbesteding nu een feit is. Marktpartijen kunnen zicht tot begin oktober inschrijven.

Het duurzaamheidsloket Noord-Veluwe heeft de volgende doelen:

  • Inwoners reactief, proactief en innovatief te informeren over en adviseren over duurzaamheid;
  • Inwoners proactief en innovatief te stimuleren om in en om het huis en leefomgeving, zelf en/of samen met anderen acties te ondernemen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen.

Stukken inzien? Klik hier