Klimaatbestendige woonwijk

Het Nederlandse weer wordt steeds extremer; buien worden heviger, het wordt warmer en perioden van droogte duren langer. Wateroverlast en hittestress zijn gevolgen van klimaatverandering die steeds vaker tot schade en ongemakken leiden in Nederlandse woonwijken. Als gemeente en/of provincie is het van belang dat je deze ontwikkelingen meeneemt in je Omgevingsplannen om zo de woonwijken van de toekomst klimaatbestendig in te richten. Maar ook bestaande wijken aan te pakken waar bijvoorbeeld de wegen of riolering vernieuwd moet worden.

Er gebeurt al heel veel in Nederland wat tot inspiratie kan leiden voor de plannen op de Vallei en Veluwe. Op deze pagina delen we informatie. Heb je zelf een leuk voorbeeld project? Mail dan met het aanjaagteam en we zorgen dat dit op de website komt!

Voorbeeld participatie project nieuwe  wijkinrichting: Klimaatadaptieve inrichting Schildersbuurt Bunschoten

Interessant onderzoek Klimaatbestndige wijk van de HVA.

Uit het onderzoek komen onder andere de volgende punten naar voren:

  • In een klimaatbestendige stad dienen de gevolgen van hitte in ieder ontwerp te worden meegewogen.
  • Het verkoelende effect van schaduw is veel groter dan het effect van (verkoelend) water in de stad. Het creëren van schaduwrijke plekken is een effectieve ruimtelijke adaptatiemaatregel tegen hittestress.
  • Een groene straatinrichting levert meer op dan het kost.
  • Bomen zijn ideaal voor het voorkomen van opwarming in stedelijk gebied. In de zomer gevenze schaduw en in de winter laten ze straling door.
  • Het verhogen van het percentage groen (parken, tuinen, gevels, daken) geeft op wijk- of stadsniveau een verlaging van de temperatuur.
  • Een maatschappelijke kosten-batenanalyse is een goed instrument voor de afweging van klimaatbestendige inrichtingsvarianten.
  • Een klimaatbestendige inrichting is relatief eenvoudig en vaak voordelig.

 

Lees hier de eerste uitkomsten van het onderzoek: Klimaatbestendig woonwijken regio Utrecht.

Bekijke ook de factsheet klimaatbestendige wijken