Projecten 2021-2022

RAP | WERKPLAN: W1 W2 W3  21 juli 2020


Speerpunten Ruimtelijke Adaptatie


Regionaal Delen, Lokaal Doen luidt ons credo.
Samen gaan we de komende 2 jaar vele projecten oppakken, onze regio weet van aanpakken. Samen gaan we speerpunten oppakken en vervolgens kunnen we lokaal doorpakken.

De Manifest Regio werkt projectmatig samen

De Manifestpartners zijn tot een selectie gekomen van projecten met regionale meerwaarde, urgentie en aansluiting op lopende processen en andere ontwik­ke­lingen in context van klimaat­adaptatie. De projecten die in de Manifest Regio gezamenlijk worden opgepakt vormen het werkplan 2021-2022. Per project wordt een eigen projectorganisatie opgezet. De projectleider kan voor coördinatie en uitvoering een medewerker van één van de manifestpartners en / of een externe adviseur inschakelen.

De projecten voor 2021-2022 zijn ruimtelijk-functioneel op thema ingedeeld


PRETTIG WONEN EN WERKENAANGENAAM RECREËRENBASISFUNCTIES VEILIGSTELLENNATUURLIJK BODEM- EN WATERSYSTEEM


Voor alle projecten worden de volgende punten in een plan van aanpak beschreven.

  • Doel en eindresultaat
  • Projectbeschrijving en verwachte werkzaamheden
  • Begin en einddatum
  • Interne opdrachtgever (een lid van het bestuurlijke overleg)
  • Projectleider (een lid van de kerngroep)
  • Samenstelling van de werk/projectgroep
  • Te betrekken partijen
  • Kosten en financiering

De voortgang wordt gerapporteerd aan de Kerngroep en aan de Bestuurlijke Regiegroep (zie Organisatie).

  • De projecten zijn op thema vermeldt in het RAP.
  • De kosten en de financiële dekking staan vermeld in een aparte bijlage. Manifestpartners kunnen deze financiële paragraaf van het werkplan opvragen bij het secretariaat van het kernteam.

Regionaal delen. Lokaal doen.


PROJECTEN SAMENWERKING ORGANISATIE