Planvorming en Overleg

Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe

Vanaf medio 2019 werkt het projectteam aan het strategische plan van aanpak voor ruimtelijke adaptatie, met als doel om afspraken vast te leggen hoe de regio Vallei en Veluwe klimaatrobuust gemaakt kan worden. Dit gezamenlijke plan wordt gemaakt met 28 gemeenten, provincies Utrecht en Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterbedrijf Vitens, Veiligheids­­regio’s en GGD’s. Het is een complex proces om met zoveel partijen tot concrete afspraken te komen.

Op deze webpagina houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

NIEUWS


Waardevolle input door gemeenten op RAP bijeenkomst 3 maart
Dinsdag (3 maart 2020) is er in Apeldoorn bij het Waterschap Vallei & Veluwe een dag met de betrokken gemeenten georganiseerd om samen te spreken over de invulling van het plan. Na een aftrap van Van Kooten & De Bie werd de stand van zaken omtrent het RAP toegelicht door Erik Mateman en Jan Beldman. Tijdens de plenaire gedeeltes was er ruimte voor gesprek en discussie over de te varen koers. Dit geeft duiding welke vraagstukken veel aandacht vragen en ook of vraagstukken lokaal of regionaal moeten worden uitgewerkt. Lees verder 

Terugblik bijeenkomst: Geslaagde Risicodialoog voeren: hoe doe je dat?
Een afspraak uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is dat we risicodialogen moeten gaan voeren maar hoe doe je dat, met wie en wat ga je bespreken? Allemaal vragen waar een antwoord op is. Met een financiële ondersteuning van het Deltaprogramma hebben we een cursus georganiseerd op 29 oktober voor alle partners van het Manifest. Een grote opkomst, 14 van de 28 gemeenten was aanwezig naast collega’s van het waterschap en de provincie. Lees verder.

Presentaties en documenten klimaataanpak

Presentatie RAP bijeenkomst 7 juli

Vragen en antwoorden n.a.v. 7 juli

Presentatie webinar groen blauwe bouwstenen 9 juni

Webinar Bouwregelgeving klimaatadaptatie 28-5-2020

Presentatie bijeenkomst 12 mei

Powerpoint Presentatie Cursus Klimaatdialoog

Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie

Bekijk hieronder het VNG webinar van 28 mei: