Kaart Vallei en Veluwe in 2120

In 2020 heeft de WUR een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 er uit kan zien. Een zeer positief verhaal! Vanuit de Manifest Regio Vallei en Veluwe zijn we nu samen met de WUR en deelnemers van diverse partijen (waaronder het bedrijfsleven) een kaart aan het maken voor de regio Vallei en Veluwe. Dit is een van de actiepunten die is opgepakt uit het Regionaal Adaptatie Plan Het belangrijkste uitgangspunt voor deze kaart is dat bodem en water sturen. 

Aanpak
Door middel van workshops maken we voor de verschillende sectoren een kaart. Denk daarbij aan een kaart voor woningbouw, landbouw, vrije tijdseconomie en nog vele andere onderwerpen die de ruimtelijk inrichting raken. Samen met wetenschappers van de WUR, beleidsmakers van de diverse overheidspartijen en mensen uit het bedrijfsleven denken we ‘out of the box’ na over hoe ons gebied er in 2120 uit zou kunnen zien. Welke kansen we zien?

Het doel is om tot 1 kaart te komen voor alle sectoren. Deze kaart leggen we voor aan bestuurders ter inspiratie en om zo samen te komen tot een mooie klimaatrobuuste leefomgeving, waar de inrichting een koppeling heeft met het bodem en watersysteem van onze regio.

Onze missie met de kaart Vallei en Veluwe 2120
Bewustwording en kansen zien. Ogen openen van politici en planningsprofessionals voor klimaatadaptieve ontwikkelingen op lange termijn (100 jaar)

Workshops
Inmiddels zijn er al diverse workshops geweest over de thema’s water en ondergrond, natuur, wonen, landbouw en recreatie, later volgt nog infrastructuur. Op de langere termijn kijken we ook nog naar verkeer en werken, energie, drinkwater.

Impressie van de workshops:

Presentatie op de klimaattop Vallei en Veluwe 24 juni
Tijdens de klimaattop Vallei en Veluwe op 24 juni 2022 in Wageningen zijn de voorbeelden van kaarten in 2120 gepresenteerd aan de deelnemers van de top. Tim van Hattum, program leader ingenieur Program Leader Cleen Green Climate Solutions aan bij de Wageningen Environmental Research (WUR) vertelde meer over de aanleiding en relevantie van het maken van dit soort kaarten. Lees hier meer daarover.

Op deze pagina houden we alle geïnteresseerden graag op de hoogte van dit project.

Wil je ook meedenken of meedoen met een van de workshops? Geef je dan op bij Marijke Jaarsma mjaarsma@vallei-veluwe.nl