Kaart Vallei en Veluwe in 2120

In 2020 heeft de WUR een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 er uit kan zien. Een zeer positief verhaal! Vanuit de Manifest Regio Vallei en Veluwe zijn we nu samen met de WUR en deelnemers van diverse partijen (waaronder het bedrijfsleven) een kaart aan het maken voor de regio Vallei en Veluwe. Dit is een van de actiepunten die is opgepakt uit het Regionaal Adaptatie Plan. Het belangrijkste uitgangspunt voor deze kaart is dat bodem en water sturen. 

Aanpak
In een serie van thematische workshops gaan we ontdekken hoe de verschillende deelnemers het gebied over 100 jaar zien, per thema, in een proces waarin vrij gedacht kan worden, zonder de waan van de dag, zonder goed of fout. In de 1ste  helft van 2022 hebben we workshops gehouden op de thema’s wonen, landbouw, natuur, recreatie en toerisme. In de 2de helft volgen workshops op de thema’s economie, drinkwater & afvalwater.

Samen met wetenschappers van de WUR, beleidsmakers van de diverse overheidspartijen en mensen uit het bedrijfsleven denken we ‘out of the box’ na over hoe ons gebied er in 2120 uit zou kunnen zien. Welke kansen zien we? Waar? Waarom?

De resultaten van de workshops gaan uiteindelijk leiden tot een kaartbeeld waarin de mogelijke ontwikkelingen worden geschetst, en waarin de uitkomsten van alle workshops de belangrijkste input vormen. Dit kaartbeeld is slechts een scenario en zeker geen blauwdruk!

Deze kaart leggen we voor aan bestuurders ter inspiratie en om zo samen te komen tot een mooie klimaatrobuuste leefomgeving, waar de inrichting een koppeling heeft met het bodem en watersysteem van onze regio.

Onze missie met de kaart Vallei en Veluwe 2120
Bewustwording en kansen zien. Starten van de dialoog. Ogen openen van politici en planningsprofessionals voor klimaat adaptieve ontwikkelingen op lange termijn (100 jaar).

Hieronder nog een impressie van de workshops:

Presentatie op de klimaattop Vallei en Veluwe 24 juni
Tijdens de klimaattop Vallei en Veluwe op 24 juni 2022 in Wageningen zijn de voorbeelden van kaarten in 2120 gepresenteerd aan de deelnemers van de top. Tim van Hattum, programma leider Green Climate Solutions bij Wageningen Environmental Research (WENR) vertelde meer over de aanleiding en relevantie van het maken van dit soort kaarten. Lees hier meer daarover.

Op deze pagina houden we alle geïnteresseerden graag op de hoogte van dit project.

Wil je ook meedenken of meedoen met een van de workshops? Geef je dan op via Marijke Jaarsma mjaarsma@vallei-veluwe.nl