Kennisportaal

Bekijk hier de samenvatting van het Regionaal Adaptatie Plan.

Als u aan de slag wil zijn er veel tools en kennissites die u hierbij kunnen helpen. Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie bied een uitgebreid overzicht van de kennis die er is en tools die u hier voor kunt gebruiken. 

Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie geven ze voor beleidsmakers, marktpartijen, onderwijs en inwoners aan hoe ze met klimaat adaptatie aan de slag kunnen. Deze informatie is nuttig om zelf mee aan de slag te gaan en om met inwoners te delen. De infographic Klimaatadaptatie en het bodem-watersysteem geeft inzicht in de Willen Weten Werken strategie

Toolbox communicatie
Voor professionals is er een toolbox communicatie. Hierin staan tips en voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden. De inhoud van de toolbox mag door iedereen gebruikt worden. Onlangs is aan deze toolbox de communicatie over droogte toegevoegd.

Aanjaagteam
Gaat u met klimaatadaptatie aan de slag voor uw organisatie en heeft u vragen of opmerkingen? In deze regio is een aanjaagteam actief om ondersteuning te bieden. U kunt contact opnemen met het aanjaagteam.