Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen beslaan eenzesde deel van het bebouwde gebied in Nederland. Ook daar zijn de effecten van klimaatverandering duidelijk merkbaar, zoals ondergelopen straten bij hevige regenval of juist hittestress. In hete periodes zijn de bedrijventerreinen soms zelfs de heetste gebieden in  een gemeente. Dit komt door veel bebouwing, verharding en weinig bomen, struiken, gras of ander groen. Maar daarnaast zijn er binnen gemeenten soms ook gevallen bekend waar er schade is door wateroverlast. Dit komt vooral voor in betegelde gebieden waar het regenwater niet kan wegzakken in de grond.

Een groen en watervriendelijk bedrijventerrein heeft veel voordelen. Zo draagt het positief bij aan de gezondheid van de medewerkers, is het een visitekaartje voor klanten en zorgt het voor verlaging van de hittestress. En minder risico op ondergelopen straten, parkeerterreinen en bedrijfsgebouwen. Als gemeente wil je samen gaan kijken naar oplossingen. Oplossingen die klimaatbestendig zijn en een positieve invloed hebben op het welzijn van de gebruikers van het gebied, nu en in de toekomst. Op deze pagina delen we voorbeelden van projecten uit heel Nederland.

Voorbeelden van gemeenten die aan de slag zijn gegaan met het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen:

Aanpak Gemeente Bergeijk
Duurzaam bedrijfsleven