Webinar Grondwater Vallei en Veluwe

27 mei 2021

Graag nodigen we je uit voor het Webinar Grondwater. Daarin praten we je bij over de nieuwe ontwikkelingen. We staan stil bij de samenwerking, praktijk en modelinstrumentarium en de verwachte klimaateffecten op het grondwater. Specifiek gaan we in op de resultaten van het project ‘grondwaterfluctuatiezone Veluwe’ en de ontsluiting van informatie.

Voor wie?
Medewerkers van overheden binnen de manifestregio Vallei & Veluwe die betrokkenheid hebben met de ondergrond en het waterbeheer

Programma:

 • Belang van grondwater – door Hedwig van Putten
 • Versnipperde beheertaken
 • Samenwerking
 • De praktijk – door Almer Bolman
 • Verontreinigingen
 • Grondwateroverlast en droogte
 • Modelinstrumentarium – door Harmen van de Werfhorst
 • AZURE consortium
 • Nieuwe ontwikkelingen (o.a. Modlfow6)
 • Klimaatverandering – door Simon Troost
 • Inzicht in het watersysteem
 • Handelingsperspectief
 • Veluws waternetwerk
 • Wensen en behoeftes toekomst

  Je kunt je aanmelden met naam, organisatie en mail-adres bij Elise Hoenderboom.. Dit kan tot 20 mei maar het liefst zo spoedig mogelijk zodat we hier rekening mee kunnen houden met de verdere invulling van het programma.