Vervolg bijeenkomst ‘Omgevingswet in relatie tot de watertaken’

1 juli 2021

Wanneer?
1 juli 14:00 tot 16:00

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze tweede bijeenkomst is voor een breder publiek bedoeld. Beleidsadviseurs Riolering & Water mogen collega’s meenemen voor wie dit ook relevant is zoals bijvoorbeeld RO-specialisten en planadviseurs.

Graag nodigen wij jou als lid van het Manifest Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe uit voor de vervolg bijeenkomst over de komst van de Omgevingswet en de impact hiervan op de watertaken bij gemeenten.

Op 20 mei hebben Simon Handgraaf (FLO Legal) en Gert Dekker (Ambiënt Advies) ons meegenomen in hoe de water- en rioleringsopgaven een plek kunnen krijgen in het Omgevingswet-stelsel. Tijdens deze tweede bijeenkomst gaan we in een breder gezelschap hier verder op door.

Alle Manifestpartners hebben onlangs een enquête ontvangen waarin we graag nog wat specifieker de behoefte met jullie bepalen. De uitkomsten delen we in een vervolg sessie op donderdag 1 juli 2021 van 14:00 tot 16:00. 

Bent u een Manifestpartner en heeft u de enquête niet ontvangen, maar wilt u wel graag uw input geven? Dat stellen wij zeer op prijs! Via deze link kunt u de enquête invullen.

Dit geeft inzicht in de stand van zaken bij de gemeenten: hoe ver zijn jullie binnen de gemeente al met de visie- en planvorming? Zijn de watertaken al aan de beurt geweest? Verder zoomen we ook in op bijvoorbeeld de toepasbare regels.

Voor wie?

Deze tweede bijeenkomst is voor een breder publiek bedoeld. Beleidsadviseurs Riolering & Water mogen collega’s meenemen voor wie dit ook relevant is zoals bijvoorbeeld RO-specialisten en planadviseurs. Na 1 juli plannen we afhankelijk van de behoeften nog meer werksessies.

Aanmelden kan tot 25 juni via Elise Hoenderboom.

Regionaal Delen = Lokaal doen

De komende jaren stellen gemeenten Omgevingsvisies, Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen op. Ook Waterschap Vallei en Veluwe moet haar waterschapsverordening (evenknie van het gemeentelijk Omgevingsplan) op orde brengen conform de nieuwe Omgevingswet. De zogenaamde ‘bruidsschat’ wordt hierin meegenomen. Dat zijn regels die vanuit het Rijk worden overgeheveld naar gemeenten of waterschap. Dat biedt ruimte voor meer lokale regelgeving. Verder vraagt de aanpak van klimaatadaptatie ook een doorvertaling naar de Omgevingsplannen. Onder het motto van het Manifest ‘Regionaal delen en lokaal doen’ lijkt het ons een uitgelezen kans om deze ontwikkelingen nu samen te brengen. Samen zijn we tenslotte verantwoordelijk voor de waterhuishouding in onze regio Vallei & Veluwe.