Trainingen klimaatadaptatie

22 april 2021

Platform31 ontwikkelt de opzet van een meerjarig leerprogramma Klimaatadaptatie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In april en mei gaan via deze Leeromgeving Klimaatadaptatie de volgende drie trainingen van start: ‘klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’, ‘governance’ en ‘participatie en cocreatie’.

Deze online trainingen zijn interactief en verbinden in drie dagdelen de theorie met de praktijk. Ze zijn vooral bedoeld voor ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies. Lees hier meer over de trainingen. 

Je kunt je nu voor de trainingen aanmelden.

De trainingen staan gepland op:
Donderdag 22 april 2021, 29 april 2021 (13-17 uur) en op dinsdag 18 mei 2021.