Save the date | Bestuurlijke bijeenkomst klimaatadaptief bouwen

16 juli 2021

Wanneer?
16 juli 10:30 tot 11:15

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Bestuurders van de gemeenten in de provincie Utrecht

Samen met partners heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeenten, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen en overige betrokkenen afspraken te maken over het klimaatrobuust inrichten van onze (toekomstige) gebouwde omgeving. Door middel van een aantal intensieve ‘sprintsessies’ zijn concrete afspraken gemaakt over aanpassingen in de gebouwde omgeving aan extreme neerslag, droogte en hittestress. De afspraken zijn niet alleen inhoudelijk van aard, maar hebben ook betrekking op de randvoorwaarden die nodig zijn om de uitdaging gezamenlijk aan te kunnen gaan.

Eerder schreven zo’n 40 partijen mee aan de afspraken. Voor al deze partijen, maar ook nieuwe partners die zich alsnog willen aansluiten, wordt op 16 juli een bijeenkomst georganiseerd door de provincie Utrecht.

Dit met als doel om samen stil te staan bij het resultaat en te bespreken welke stappen te zetten zijn in het proces om klimaatadaptief bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Samen onderschrijven we het belang van klimaatbestendige (nieuw)bouw. Een uitnodiging is inmiddels verzonden door de provincie met meer informatie.

Stuur gerust een e-mail naar klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl voor vragen.

PS: in onze nieuwsbrief van 3 juni werd gesproken over een convenant klimaatadaptief bouwen. Dit was foutief aangegeven, want het gaat om afspraken klimaatadaptief bouwen. Wel zullen deze afspraken onderdeel zijn van het convenant duurzaam bouwen. Momenteel wordt daar door veel partijen aan gewerkt.