Risicodialoog klimaatbestendig wegennet Gelderland

22 september 2021

Wanneer: 22 september 2021 | 14:30 – 17:00 uur

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?
Iedereen die bezig is met, of geïnteresseerd is in, de klimaatbestendigheid van wegennetwerken

Hoe?
Online via Teams (link volgt na aanmelding)

Organisator:
Rijkswaterstaat

Direct aanmelden

Op 22 september van 14:30 uur tot en met 17:00 uur, organiseert Rijkswaterstaat een online dialoog over de klimaatbestendigheid van het Gelderse hoofdwegennet.

Samen maken we Gelderland klimaatbestendig
Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan worden steeds duidelijker merkbaar. Zo ook deze zomer. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. In dit kader brengt Rijkswaterstaat de kwetsbaarheden en risico’s als gevolg van klimaatverandering in beeld voor de bedreigingen: droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Dit doen we door de resultaten van onze stresstesten met de bevindingen van onze partners te vergelijken en in gesprek te gaan over de oorzaken, gevolgen en risico’s. Dat willen we tijdens deze dialoog doen.

Bron: RWS

Programma
We beginnen de dialoog met een presentatie van de voornaamste knelpunten die uit de stresstesten van Rijkswaterstaat en onze partners naar voren komen voor het hele gebied. Daarna bespreken we in deelsessies per deelgebied de knelpunten en bedreigingen. We horen graag wat deze knelpunten voor uw organisatie betekenen, of u beheersmaatregelen ziet en of samenwerkingen mogelijk zijn om de knelpunten op te lossen.

Per deelgebied zullen de zwaartepunten van de bedreigingen verschillen, maar er is ruimte om alles te bespreken. Hieronder staat een lijst met knelpunten die uit de stresstest van Rijkswaterstaat is gekomen, deze zullen we in ieder geval bespreken. Als een belangrijk knelpunt in uw regio niet benoemd wordt dan horen wij dat natuurlijk ook graag.

Veluwe:

  • Bos en Bermbranden A1, A50, A28
  • Bodemdaling (A28 Nijkerk en Hattemerbroek)
  • Erosie door regenwater A12 (Apeldoorn-Arnhem/Velp), A28
  • Plasvorming A12/A30 (Ede), A1 (Barneveld), A28 (Nunspeet)

Betuwe

  • Overstroming A15
  • Plasvorming A15 (Tiel), A50 (Ewijk)

Achterhoek

  • Plasvorming N18 (Lichtenvoorde)

Meld u aan via deze link.