Bijeenkomst Stakeholderanalyse en verkenning speerpunten RAP

18 januari 2021

Op maandag 18 januari van 13.30-15.00 gaat het kernteam van het Regionaal Adaptatie Plan Vallei & Veluwe graag met jou en andere stakeholders in gesprek over Klimaatadaptatie en drie RAP-speerpunten waterbeschikbaarheid, groen-blauwe recreatie en klimaatbestendige bossen. Deze RAP-speerpunten behoeven namelijk nog nadere verkenning. Wat kunnen we ‘’Regionaal delen, lokaal doen’’? Als input delen studenten van Van Hall Larenstein hun stakeholderanalyse en inzichten op basis van diverse interviews uit de afgelopen maanden. Mogelijk ben je ook geïnterviewd!  Op basis van deze uitwisseling willen we mogelijke acties voor de regionale samenwerking onder de paraplu van het RAP in beeld krijgen. Je bent als Manifestpartner van harte uitgenodigd om mee te doen!

Achtergrond

Het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) Vallei en Veluwe kent 14 speerpunten op vier thema’s en is recent vastgesteld door alle Manifestpartners.  Met velen wordt al gewerkt aan bijvoorbeeld een Instrumentenmix voor gemeenten om bebouwde omgeving klimaatbestendig te maken en aan een gemeentelijke hitteplannen. De drie speerpunten in deze workshop vragen nog nadere verkenning: wat is de uitdaging, wat loopt er al en waar is behoefte aan handvatten, versnelling of inspiratie? En wat kan het RAP daarin betekenen? Of is er geen extra actie (nu) nodig op regionaal niveau?

Een groep studenten van Van Hall Larenstein is gevraagd om in kaart te brengen welke stakeholders met welke vraagstukken bezig zijn en wat hun behoefte is. In januari ronden zij hun opdracht van ons af. Deze workshop is onderdeel van hun eindpresentatie.

 

Het programma

13.30               Plenaire aftrap, met toelichting op het RAP en op het studentenonderzoek

13.45               Inzoomen op waterbeschikbaarheid, groen-blauwe recreatie of klimaatbestendige bossen. In 3 breakoutrooms; deelnemers kunnen er 1 kiezen!

14.30               Plenaire terugkoppeling en afronding/vervolgafspraken

15.00               Einde

 

Meld je voor woensdag 13 januari aan bij ehoenderboom@vallei-veluwe.nl onder vermelding van het onderwerp waaraan je wilt meedoen: waterbeschikbaarheid, groen-blauwe recreatie of klimaatbestendige bossen. Je ontvangt een agendaverzoek in Teams.

Voor meer informatie bel Marieke Leentvaar 06-50812716.

 

Mede namens het kernteam RAP en de studenten van Van Hall Larenstein ,

Marieke Leentvaar