Lumbricus Eindsymposium 10:00 – 12:30

3 maart 2021

Op 2, 11 en 18 februari van 10:00 tot 12:00 vinden er Lumbricus workshops plaats en op 3 maart van 10:00 tot 12:30 is er een eindsymposium

Hier wordt besproken welke instrumenten en werkwijzen gebruikt kunnen worden voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op hogere zandgronden. De resultaten zullen worden gedeeld en er zullen praktische handvatten uitgereikt worden.

Opgeven kan via https://www.programmalumbricus.nl/nieuws/aanmelden-workshops/

(Niet door het RAP georganiseerd)