Afkoppelen

In de Vallei en Veluwe werkt het waterschap samen met de 28 gemeenten in haar beheersgebied om het afkoppelen te stimuleren. Om de gemeenten te inspireren en te informeren, wordt daarom een digitale afkoppelcourant een paar keer per jaar verstuurd.

In deze afkoppelcourant staan voorbeelden van afkoppelprojecten in de regio, maar ook daarbuiten. Daarnaast staat er interessante informatie in zoals filmpjes, websites, documenten en innovaties.

Bekijk hier alle afkoppelcouranten.

Afkoppel hulp nodig? Schakel de afkoppelcoaches in!

Door de klimaatverandering vallen vaker heftige regenbuien in korte tijd. Dit kan leiden tot wateroverlast. Wateroverlast ontstaat doordat het riool en het oppervlaktewater de grote hoeveelheid regenwater niet aankunnen. Ook de hoogte van het grondwater kan van invloed zijn of bijregenbuien wateroverlast ontstaat. Er zijn verschillende oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld de aanleg van waterdoorlatende bestrating en groene daken.

Wateroverlast: taken en bevoegdheden

De gemeente heeft vooral een hemelwaterzorgplicht en een zorgplicht voor het riool. Het waterschap en het Rijk hebben een taak als waterbeheerder. De grondwaterbeheertaken vallen grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de provincie.